การวัดขนาดผ้าม่านนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด คุณสามารถวัดขนาดหน้าต่างของคุณเองตามขั้นตอนด้านล่าง และดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ เมื่อกรอกขนาดเรียบร้อยแล้วคุณสามารถส่งมาให้เราคำนวนขนาด เพื่อประหยัดเวลาและรู้งบประมาณคร่าวๆที่ต้องใช้สำหรับผ้าม่านชุดใหม่ของคุณได้
การวัดผ้าม่านแบ่งออกเป็น 2 ข้อหลักๆดังนี้

1. วัดตามขนาดรางผ้าม่านเดิม
2. วัดตามขนาดหน้าต่าง
ข้อจำเป็นควรรู้ก่อนวัดผ้าม่าน และอุปกรณ์ต่างๆ

1. ความกว้าง คือขนาดแรกที่ต้องทำการวัดก่อนทุกครั้ง (ขนาดตามแนวนอน)
2. ความสูง คือขนาดที่ต้องวัดหลังจากวัดความกว้างแล้ว (ขนาดตามแนวตั้ง)
3. การวัดขนาดผ้าม่านควรใช้ตลับเมตรวัดจะดีที่สุด ไม่ควรใช้สายวัดตัวหรือไม้เมตรเนื่องจากสายวัดตัวนั้นไม่มีความยาวที่พอกับความกว้างหรือความสูงของขนาดหน้าต่าง และด้วยความอ่อนตัวของสายวัดเองอาจจะทำให้ขนาดผิดเพี้ยนได้
4. อย่าวัดตามขนาดของผืนผ้าม่าน หรือมู่ลี่ชุดเก่าเพราะคุณไม่สามารถวัดขนาดที่แน่นอนของหน้าต่างได้
การวัดผ้าม่านตามรางเดิม

การวัดขนาดผ้าม่านตามรางเดิมนั้น (ถ้ารางของคุณยังใช้งานได้ดีอยู่) ขึ้นอยู่กับว่ารางของคุณเป็นชนิดใด เช่น รางแบบมาตรฐาน หรือ รางโชว์

1. รางแบบมาตรฐาน

รางผ้าม่าน

2. รางโชว์

รางโชว์

การวัดผ้าม่านตามรางแบบมาตรฐาน

วัดความกว้าง (ขนาดตามแนวนอน) ให้วัดจากหัวรางถึงท้ายราง (จากขาจับรางด้านหนึ่งไปอีกขาจับรางด้านหนึ่ง) เมื่อวัดเสร็จแล้วก็จะได้ขนาดตามกว้างมา ข้อควรระวัง: คุณไม่จำเป็นต้องวัดขนาดเผื่อความกว้างใดๆทั้งสิ้น หากรางผ้าม่านของคุณเป็นรางผ้าม่านแบบ ”อ้อม” ( รางผ้าม่านที่ให้ผ้าม่านอ้อมมาปิดขาจับรางได้ ) เพิ่มรูปรางอ้อมตรงนี้ด้วย คุณสามารถบันทึกลงในแบบฟอร์มได้ว่าเป็นรางแบบอ้อม โดยทางเราจะคำนวณความกว้างให้เอง

ทิป: วัดขนาดตามความยาวของราง จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง หลังจากนั้นทางเราจะคำนวณอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้เอง

วัดความสูง (ขนาดตามแนวตั้ง) สามารถวัดได้โดยวางปลายของตลับเมตรไว้ตรงส่วนกลางของรางแล้ววัดลงมาตามความสูงที่คุณต้องการ โดยปกติแล้วมีความสูง 3 ขนาดที่ใช้กันทั่วไป

1. ความสูงตามขนาดหน้าต่าง โดยทั่วไปแล้วจะวัดความสูงของผ้าม่านให้เลยขอบล่าง หรือวงกบล่างของหน้าต่างลงมาอย่างน้อย 10 ซ.ม. (4 นิ้ว)
วัดผ้าม่าน

2.ความสูงถึงพื้น ถ้าหากคุณอยากให้ผ้าม่านชุดนี้ยาวถึงพื้นคุณสามารถวัดความสูงของผ้าม่านให้ลอยขึ้นมาจากพื้นประมาณ 2.5 ซ.ม. (1 นิ้ว)

3.การวัดขนาดจากเพดานถึงพื้น หากรางผ้าม่านเดิมของคุณถูกติดตั้งสูงถึงระดับเพดาน ให้วัดผ้าม่านในลักษณะนี้ควรวัดจากกึ่งกลางของรางผ้าม่านเดิม และเผื่อความสูงของผ้าให้ลอยจากพื้นประมาณ 2.5 ซ.ม. (1 นิ้ว) การตกแต่งด้วยผ้าม่านที่ยาวถึงพื้นนี้มีข้อดีที่จะทำให้ห้องดูหรูหรา สามารถติดตั้งได้ทั้งกับหน้าต่างบานเลื่อนที่สูงถึงพื้นหรือหน้าต่างที่ลอยจากพื้นก็ได้

ขนาดผ้าม่าน

การวัดผ้าม่านตามขนาดรางโชว์

รางโชว์หรือรางผ้าม่านแฟชั่นนั้นมีหลากหลายรูปแบบในตลาดให้เลือก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรางชนิดกลม และใช้ห่วงเกี่ยวกับตะขอผ้าม่านเพื่อใช้ในการเปิดปิดชุดนั้นๆ แทนการติดตั้งชุดผ้าม่านกับรางทั่วๆไปเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับห้องนั้นๆ รางโชว์นั้นทำมาจากวัสดุหลายประเภท เช่น ทองเหลือง ไม้ หรือ อลูมิเนียม
วัดความกว้าง (ขนาดตามแนวนอน) การวัดขนาดความกว้างจากรางโชว์นั้นทำได้ง่ายมาก โดยวัดจากห่วง(คือ ห่วงที่ใช้แขวนผ้าม่าน) จากด้านหนึ่งไปถึงอีกด้านหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง ไม่ควรวัดจากปลายของหัวประดับราง หรือเผื่อขนาดให้กับชุดผ้าม่านนั้น เพราะจะทำให้ขนาดหลังจากตัดเย็บแล้วใหญ่กว่าขนาดจริง ทางเราจะช่วยคุณคำนวณผ้าให้ เพิ่มรูปห่วงรางโชว์

วัดความสูง (ขนาดตามแนวตั้ง) วางปลายสายวัดของตลับเมตรให้พอดีกับส่วนล่างของห่วงผ้าม่าน หลังจากนั้นวัดความสูงตามที่คุณต้องการ โดยทั่วไปแล้วมีความสูงดังนี้

วัดผ้าม่านตามขนาดราง

1. ความสูงตามขนาดหน้าต่าง วางปลายสายวัดของตลับเมตรให้พอดีกับส่วนล่างของห่วงผ้าม่านแล้วจะวัดความสูงของผ้าม่านให้เลยขอบล่าง หรือวงกบล่างของหน้าต่างลงมาอย่างน้อย 10 ซ.ม. (4 นิ้ว)
2. ความสูงถึงพื้น วางปลายสายวัดของตลับเมตรให้พอดีกับส่วนล่างของห่วงผ้าม่าน แล้ววัดความสูงของผ้าม่านให้ลอยขึ้นมาจากพื้นประมาณ 2.5 ซ.ม. (1 นิ้ว)

ความสูงตามหน้าต่าง

3.การวัดขนาดจากเพดานถึงพื้น หากรางผ้าม่านเดิมของคุณถูกติดตั้งสูงถึงระดับเพดาน ให้วัดผ้าม่านในลักษณะนี้ควรวัดจากกึ่งกลางของรางผ้าม่านเดิม และเผื่อความสูงของผ้าให้ลอยจากพื้นประมาณ 2.5 ซ.ม. (1 นิ้ว) การตกแต่งด้วยผ้าม่านที่ยาวถึงพื้นนี้มีข้อดีที่จะทำให้ห้องดูหรูหรา สามารถติดตั้งได้ทั้งกับหน้าต่างบานเลื่อนที่สูงถึงพื้นหรือหน้าต่างที่ลอยจากพื้นก็ได้
วัดขนาดจากเพดาน

การวัดผ้าม่านชุดใหม่ที่ไม่ได้ติดตั้งรางผ้าม่าน

วิธีการวัดผ้าม่านนี้เป็นวิธีวัดอย่างง่ายๆสำหรับหน้าต่างบานใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตั้งรางผ้าม่านไว้ และเพื่อผ้าม่าน และรางชุดใหม่ที่จะมาประดับบ้านคุณ
ขั้นตอนการวัดผ้าม่านสำหรับหน้าต่างที่ยังไม่ได้ติดตั้งรางผ้าม่ามไว้

1. วัดความกว้างของหน้าต่าง (ขนาดตามแนวนอน) โดยวัดเฉพาะจากขอบในของหน้าต่าง (ไม่ต้องวัดจากขอบวงกบนอก)

2. วัดความสูง (ขนาดตามแนวตั้ง) โดยวัดเฉพาะจากขอบในของหน้าต่าง (ไม่ต้องวัดจากขอบวงกบนอก)

ข้อควรระวัง ควรวัดความกว้าง หรือความสูง เฉพาะขอบในของหน้าต่างเท่านั้น ไม่ควรวัดเผื่อมาจนถึงวงกบนอกของหน้าต่าง

เมื่อคุณวัดขนาดความกว้าง และความสูงเรียบร้อยแล้ว ควรทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ความกว้าง เพิ่มความกว้างอีก 15 - 20 ซ.ม. (6 -8นิ้ว) จากขนาดเดิมที่คุณวัดมา

ความสูง คุณสามารถเลือกความสูงให้กับผ้าม่านได้ตามใจชอบ จากวิธีการวัดด้านล่างนี้

1.ความสูงตามขนาดหน้าต่าง โดยทั่วไปแล้วจะวัดความสูงของผ้าม่านลักษณะนี้จะมีขนาดเพียงพอกับขนาดของหน้าต่างที่จะลดปริมาณแสง และเพิ่มความเป็นส่วนตัว คุณควรเพิ่มความสูงให้กับผ้าม่านชุดนี้อีก 20 ซ.ม. (8 นิ้ว)



2. ความสูงถึงพื้น ถ้าหากคุณอยากให้ผ้าม่านชุดนี้ยาวถึงพื้นคุณสามารถวัดความสูงของผ้าม่านให้สูงขึ้นมาจากขอบนอกของวงกบหน้าต่างประมาณ 10 ซ.ม. (ความสูงที่วัดขึ้นจากขอบวงกบนี้ควรพิจารณาถึงเครื่องปรับอากาศด้วย) และสูงจากพื้นพื้นประมาณ 2.5 ซ.ม. (1 นิ้ว)



3.การวัดขนาดจากเพดานถึงพื้น เริ่มตันวัดโดยดึงสายตลับเมตรให้จรดเพดาน และเผื่อความสูงของผ้าให้ลอยจากพื้นประมาณ 2.5 ซ.ม. (1 นิ้ว) เพื่อไม่ให้ชายผ้าม่านต้องถูกับพื้นไปมาเมื่อใช้งาน



คำอธิบายเพิ่มเติม: วิธีที่เราให้คุณเพิ่มความกว้างอีก 15 - 20 ซ.ม. (6 -8นิ้ว) เพื่อให้ติดตั้งผ้าม่านเลยขอบหน้าต่างออกมาอีกด้านละประมาณ 7.5 -10 ซ.ม. (3 - 4 นิ้ว) ในขณะเดียวกันการเพิ่มความสูงอีก 20 ซ.ม. (8นิ้ว) เพื่อให้รางผ้าม่านถูกติดตั้งให้สูงจากขอบหน้าต่างบนอีก 10 ซ.ม. (4นิ้ว) และเผื่อชายล่างของผ้าม่านให้ลงจากขอบหน้าต่างมาอีก 10ซ.ม. (4นิ้ว)

ABOUT US

จุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำ

ตั้งแต่บริษัทก่อตั้งปี พ.ศ2534 (เปลี่ยนจาก หจก.แหม่มดีไซน์ที่ก่อตั้งปี พ.ศ 2527) แหม่มดีไซน์และบุตร ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำในด้านการตกแต่งผ้าม่าน พื้น และผนัง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้เพื่อการตกแต่งภายในสมบูรณ์แบบ โดยเรายึดถือความพิถีพิถันเป็นหลัก ตั้งแต่การเลือกสรรสินค้า การผลิต จนถึงการติดตั้ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้รับความคุ้มค่าทุกครั้งที่ใช้บริการจากเรา

ไม่ว่าเป็นงานเล็กหรือใหญ่เราทำได้

แหม่มดีไซน์และบุตร มีสินค้าหลากหลายรายการทำให้การตกแต่งภายในด้วยผ้าม่าน พื้น และผนังไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถเติมเต็มได้ทุกงานดีไซน์ ด้วยสินค้าใหม่ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

CONTACT INFO

บริษัท แหม่มดีไซน์และบุตร จำกัด
8 ซอย บรมราชชนนี 72 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร : 0-2889-7991-4, 0-2441-2727
โทรสาร : 0-2889-7995

Mam Design & Son Co., Ltd.
8 Soi Boromratchonnani 72, Boromratchonnani Rd., Salathammasop,Taweewatthana, Bangkok, Thailand
Tel : +(66)-2889-7991, +(66)-2441-2727
Fax: +(66)-2889-7995
EMAIL: katavut.h@mamdesign.co.th